Ομάδα αντιπληροφόρησης σχετικά με τα κινήματα και τις αντιστάσεις στον κόσμο. Ιστολόγιο υπό διαρκή κατασκευή.

1 Ιαν 2012

Resistencias στο Radiobubble: Η ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΕΞΟΥΣΙΑ
Μια συζήτηση με τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗ για την ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ, την ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ και την ΒΙΟΕΞΟΥΣΙΑ.

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΟΥΠΚΙΟΛΗΣ διδάσκει πολιτική θεωρία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης μεταφραστής, επιμελητής και συγγραφέας. download