Ομάδα αντιπληροφόρησης σχετικά με τα κινήματα και τις αντιστάσεις στον κόσμο. Ιστολόγιο υπό διαρκή κατασκευή.

12 Μαρ 2012

Resistencias στο Radiobubble: Συρία: Η εξέγερση διαρκεί πολύ


Ένας χρόνος εξέγερσης δεν έχει οδηγήσει σε πτώση του καθεστώτος. 


Ποιοί είναι οι λόγοι γι΄ αυτό, ποιά είναι τα κοινωνικά υποκείμενα που εξεγείρονται και ποια εκείνα που συντάσσονται με το καθεστώς. 


Ποιες οι διεθνείς συμμαχίες του καθεστώτος και πως συγκροτείται το στρατόπεδο των αντιπάλων κρατών. 

Ποια τα παράλληλα κινήματα που αναδύονται μέσα από το καθεστώς της γενικευμένης αναταραχής και ποια αιτήματα θέτουν.