Ομάδα αντιπληροφόρησης σχετικά με τα κινήματα και τις αντιστάσεις στον κόσμο. Ιστολόγιο υπό διαρκή κατασκευή.

8 Απρ 2013

Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στην Τύνιδα: Παρουσίαση και αποτίμηση

Ηχογραφημένη η εκπομπή της Παρασκευής 5/4 με θέμα:

Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στην Τύνιδα: Παρουσίαση και
αποτίμηση.
Με την βοήθεια της Σίσσυς Βωβού επιχειρείται αφ΄ ενός
η παρουσίαση, αφ΄ ετέρου μια κριτική αποτίμηση του
Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ που διεξήχθη πρόσφατα
(26/3 ως 30/3), στην Τυνιδα της Τυνησίας.Συγκεκριμένα:

- Ποιο ήταν το γενικό πολιτικό πλαίσιο του Φόρουμ και
ποια η σχέση του με τα πλαίσια των προηγούμενων

Παγκοσμίων Κοινωνικών Φόρουμ ?
Ποιας ποιότητας και ποιου μεγέθους ήταν η
συμμετοχή ?

- Τι συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις εργασίες ?
- Ποια η στάση του Τυνησιακού κράτους απέναντι στο
γεγονός και ποιες είναι η εξελίξεις στην Τυνησία αυτή
την στιγμή ?

- Πως αποτιμάται το Φόρουμ της Τύνιδας, αλλά και ο
θεσμός των Παγκόσμιων Κοινωνικών Φόρουμ γενικότερα
? Αποτελούν κινηματικά συμβάντα, είναι μέρος ενός
υποτυπώδους έστω σχεδιασμού πολιτικής ενότητας των
κινημάτων και αντιστάσεων πανταχόθεν της υφηλίου, ή
είναι προϊόντα αδράνειας ενός ρομαντικοποιημένου
κινηματικού παρελθόντος ?- H Σίσσυ Βωβού είναι μέλος πάμπολλων πολιτικών και
κοινωνικών ομάδων, οργανώσεων και πρωτοβουλιών.
Παρακολούθησε και συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του
Παγκόσμιου Κοινωνικού φόρουμ της Τύνιδας.