Ομάδα αντιπληροφόρησης σχετικά με τα κινήματα και τις αντιστάσεις στον κόσμο. Ιστολόγιο υπό διαρκή κατασκευή.

4 Μαρ 2013

Resistencias στο Radiobubble: Καταγραφή των κινημάτων της Λατινικής Αμερικής
Η ομάδα διεθνιστικής αλληλεγγύης Resistencias επιχειρεί να καταγράψει τα πάσης φύσεως κινήματα της Λατινικής Αμερικής.

- Ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδύονται τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα στην Λατινική Αμερική ?
- Με ποιο τρόπο διαμορφώνουν τις κοινωνίες της Λατινικής Αμερικής ?
- Ποιες είναι οι σχέσεις των κινημάτων αυτών με τις κυβερνήσεις ?
- Έχει νόημα όρος ¨Σοσιαλισμός του 21ου αιώνα¨ ?

Την ευθύνη της παρουσίασης έχει το μέλος της ομάδας Resistencias, Νίκος Μ (ΑΚΑ).

Download

http://liveradio.radiobubble.gr/2013/03/blog-post.html