Ομάδα αντιπληροφόρησης σχετικά με τα κινήματα και τις αντιστάσεις στον κόσμο. Ιστολόγιο υπό διαρκή κατασκευή.

12 Ιουν 2009

12, 13 και 14 Ιουνίου- 2ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης και Πολιτισμού της Ένωσης Αφρικανών Γυναικών

Ζούμε δίπλα, γιατί όχι μαζί; Στις 12, 13 και 14 Ιουνίου, η Ένωση Αφρικανών Γυναικών διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης και Πολιτισμού στην Πλατεία Αμερικής. Στη διάρκεια του 1ου μας Φεστιβάλ, το Σεπτέμβριο του 2008, πλήθος κόσμου, μετανάστες και Έλληνες, τραγούδησαν, χόρεψαν, συζήτησαν μαζί μας, και παρακολούθησαν ποικίλες εκδηλώσεις. Θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας ακόμη μία φορά για να γιορτάσουμε μαζί όσα μας ενώνουν, να μοιραστούμε εμπειρίες και να νοιώσουμε συγκάτοικοι. Ελάτε σε μια συνάντηση πολιτισμών και αλληλεγγύης για να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μία γειτονιά.

Λόγω των γεγονότων των τελευταίων ημερών αποφασίστηκε το φεστιβάλ αλληλεγγύης της Ένωσης Αφρικανών Γυναικών να γίνει 2ήμερο αντί για 3ήμερο. Οι εκδηλώσεις θα συμπυκνωθούν στις δύο μέρες (Παρ 12 και Σάβ 13) και η συζήτηση της Κυριακής μετατίθεται για την Παρασκευή. Η συζήτηση της Παρασκευής ακυρώνεται.

2ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης και Πολιτισμού της Ένωσης Αφρικανών ΓυναικώνΠρόγραμμα
Παρασκευή 12 Ιούνη
18:00-20:00
• Χαιρετισμός από το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών
• Σύντομη παρουσίαση της Ένωσης Αφρικανών Γυναικών
• Χορός παιδιών από την Ένωση Αφρικανών Γυναικών
• Παιδική παντομίμα

20:00-22:00 Ακυρώνεται

• Συζήτηση: Μαζί Μπορούμε! Έλληνες και Μετανάστες-ριες στον αγώνα για νομιμοποίηση και ίσα δικαιώματα.
Με τη συμμετοχή ομιλητών/τριών από:
Ένωση Αφρικανών Γυναικών, ΚΑSΑPΙ – HELLAS ( Ένωση Φιλιππινέζων
Μεταναστών), Πολιτιστικό Σύλλογο Αφγανών, Κοινότητα Πολιτών Γουινέα,
Σύλλογο Σουδανών Προσφύγων, Σύλλογο μεταναστών – μικροπωλητών.
22:00-01:00
• Μουσική - χορός

Σάββατο 13 Ιούνη
18:00-20:00
• Χορευτικό από μέλη της Ένωσης Αφρικανών Γυναικών
• Χορός παιδιών από την Ένωση Αφρικανών Γυναικών
• Παιχνίδι και δώρα για τα παιδιά
• Προβολή διαφανειών με τη δράση της Ένωσης Αφρικανών Γυναικών
20:00-22:00
• Συζήτηση: Όχι στο Ρατσισμό από την Κούνια - Το κίνημα για ελληνική ιθαγένεια για τα παιδιά των μεταναστών.
Με συμμετοχή νέων από:
Νιγηρία (Ένωση Αφρικανών Γυναικών)
Σεϋχέλλες (Ένωση Αφρικανών Γυναικών)
Σιέρα Λεόνε (Ένωση Αφρικανών Γυναικών)
Φιλιππίνες (Νεολαία ΚΑSΑPΙ)
Αλβανία (Στέκι Αλβανών Μεταναστών)
22:00-01:00
• Τραγούδι από γυναίκες από τη Ζιμπάμπουε
• Μουσική - χορός


Κυριακή 14 Ιούνη
18:00-20:00
• Παιδότοπος με ξυλοπόδαρα και ανθρώπους του τσίρκου
• Παντομίμες
• Δίκτυο για το παιδί – δημιουργικό παιχνίδι
20:00-22:00
• Συζήτηση: Γυναίκα μετανάστρια - Εργασιακή επισφάλεια και η ανάγκη αυτοοργάνωσης
Συμμετέχουν ομιλήτριες από:
Ένωση Αφρικανών Γυναικών, ΚΑSΑPΙ – HELLAS (Ένωση Φιλιππινέζων Μεταναστών), Πανελλαδικό Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών, Μαροκινή Κοινότητα, Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού – ΠΕΚΟΠ, μετανάστρια από τη Βουλγαρία, μετανάστρια από το Ιράν.
22:00-01:00
• Χορός από γυναίκες από την Ουγκάντα
• Καλλιτεχνικό δρώμενο από φιλιππινέζικη ομάδα
• Μουσική – χορός

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα μπορείτε να απολαύσετε πολυεθνική κουζίνα και να πιείτε το ποτό σας στο μπαρ.

2nd Festival of Solidarity and Culture of the United African Women Organisation

We live next door, why not together?

Programme
Friday, June 12
18:00-20:00
• Opening speech by Network for Political and Social Rights of Refugees and Migrants
• Brief introduction of the United African Women Organisation
• Cultural dance from a children group of the United African Women Organisation
• Child mimmer
20:00-22:00
• Discussion: Together we can! Greeks and migrants in the struggle for regularisation and equal rights.
With the participation of speakers from:
United African Women Organisation, KASAPI – HELLAS (Union of Filipino Migrants), Afghan Cultural Association, Community of Guinean Citizens, Sudanese Refugees’ Association, Association of migrant street vendors.
22:00-01:00
• Music and dancing

Saturday, June 13
18:00-20:00
• Dance from members of the United African Women Organisation
• Children dance group from the United African Women Organisation
• Images and sounds game for children and gift giving.
• Slide show with the activities of the United African Women Organisation


20:00-22:00
• Discussion: No to racism from baby’s cot – The movement for Greek citizenship for migrants’ children
With the participation of speakers from:
Nigeria (United African Women Organisation)
Seychelles (United African Women Organisation)
Sierra Leone (United African Women Organisation)
Philippines (KASAPI Youth)
Albania (Albanian Migrants’ Centre)
22:00-01:00
• Zimbabwe women cultural song
• Music and dancing


Sunday, June 14
18:00-20:00
• Children Fun Corner with circus people
• Mimes
• Network for the child - workshop
20:00-22:00
• Discussion: Migrant woman – Precarity in work and the need for self-organisation
With the participation of speakers from:
United African Women Organisation, KASAPI – HELLAS (Union of Filipino Migrants), Pan-hellenic Network of Migrant Women, Moroccan Community, Pan-attican Union of Cleaners and Domestic Workers – PEKOP, migrant women from Bulgaria and Iran
22:00-01:00
• Uganda Women cultural dance
• Short presentation from a Filipino group
• Music and dancing

During the Festival you will have the opportunity to enjoy multi – ethnic food and drinks from the bar.

2ème festival de solidarité et de culture de l’Organisation des Femmes Africaines Unies

On vit tout près, pourquoi pas ensemble ?

Programme
Vendredi 12 juin
18:00-20:00
• Ouverture par le Réseau pour les droits politiques et sociaux des refugiés et des migrants
• Brève présentation de l’Organisation des Femmes Africaines Unies
• Danse des enfants de l’Organisation des Femmes Africaines Unies
• Pantomime des enfants
20:00-22:00
• Discussion : Ensemble c’est possible ! Grecs et immigrés dans la lutte pour régularisation et égalité de droits
Interventions
Organisation des Femmes Africaines Unies, KASAPI – HELLAS (Union d’immigrés philippins), Association culturelle afghane, Communauté des citoyens guinéens, Association de réfugiés soudanais, Association de migrants – colporteurs.
22:00-01:00
• Musique et danse

Samedi 13 juin
18:00-20:00
• Danse par des membres de l’Organisation des Femmes Africaines Unies
• Danse par des enfants de l’Organisation des Femmes Africaines Unies
• Jeu d’images et de sons pour les enfants et distribution de cadeaux
• Projection d’images sur les activités de l’Organisation des Femmes Africaines Unies
20:00-22:00
• Discussion : Non au racisme dès le berceau – Le mouvement pour l’acquisition de la citoyenneté grecque par les enfants d’immigrés
Interventions
Nigeria (Organisation des Femmes Africaines Unies)
Seychelles (Organisation des Femmes Africaines Unies)
Sierra Leone (Organisation des Femmes Africaines Unies)
Philippines (Jeunesse de KASAPI)
Albanie (Centre des Immigrés Albanais)
22:00-01:00
• Chanson culturel par des femmes de Zimbabwe
• Musique et danse

Dimanche 14 juin
18:00-20:00
• Spectacle de cirque pour les enfants
• Pantomimes
• Réseau pour l’enfant – jeux d’enfants
20:00-22:00
• Discussion : Femme immigrée – Précarité dans le travail et le besoin d’auto-organisation
Interventions
Organisation des Femmes Africaines Unies, KASAPI – HELLAS (Union d’immigrés philippins), Réseau panhellénique des femmes immigrées, Communauté marocaine, Union pan-atticaine de nettoyeuses et de travailleuses domestiques – PEKOP, femmes immigrées de Bulgarie et d’Iran.
22:00-01:00
• Danse culturelle par des femmes d’Uganda
• Bref spectacle par un group philippin
• Musique et danse

Durant le Festival vous aurez l’occasion de goûter de la cuisine multi – ethnique et de prendre un verre au bar.

More information about this event

Δεν υπάρχουν σχόλια: